22.09.2020

เคียงข้างประเทศไทยบนเส้นทางสู่ประชาธิปไตย!

เมื่อเยาวชนไทยลุกขึ้นสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย

พูดคุยกับนักกิจกรรมระดับแกนนำ ท่านของขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย (รับฟังได้ทั้งในภาษาไทย เยอรมัน และอังกฤษ)

จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ (นักกิจกรรมนักศึกษา)

อานนท์ นำภา (ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน)

ธนาธร วิทยเบญจางค์ (รองประธานพรรควิฬาร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ธนวิชญ์ เสพสุข (แนวร่วมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อประชาธิปไตย)

ภัคจิรา ทรงศิริภัทร (เยาวชนปลดแอก)

ธนาภรณ์ พรหมภัทร์ (นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

คนรุ่นใหม่ของไทยกำลังแสดงพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นเวลาแรมเดือนที่นักเรียน นักศึกษา และนักกิจกรรมต่างออกมาเรียกร้องบนท้องถนนเพื่อประท้วงต่อต้านระบอบการปกครองโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

พวกเขาป่าวร้องสุดเสียงเพื่อคัดค้านอำนาจของกองทัพและความรุนแรงที่รัฐกระทำต่อผู้เห็นต่าง พวกเขาเรียกร้องกระบวนการประชาธิปไตยให้กับสังคมไทย และในขณะเดียวกันพวกเขาก็ก้าวเท้าสู่ท้องถนนด้วยความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมในสังคม สภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ และระบบการศึกษาแบบเผด็จการ

ผู้เคลื่อนไหวบางส่วนเริ่มเรียกร้องในประเด็นต้องห้าม เช่น การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างยั่งยืน แม้จะรู้ว่าการแสดงออกเช่นนี้ถือเป็นการละเมิด ‘กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ’ ที่มีโทษรุนแรง อาจทำให้พวกเขาต้องถูกจำคุกถึง 15 ปี

การเสวนาออนไลน์ 2 ชั่วโมงนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่นักเคลื่อนไหวชาวไทยที่โดดเด่นที่สุดในขณะนี้ 6 ท่านจะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทวีปยุโรปเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง การเคลื่อนไหวที่เริ่มขยายวงกว้างขึ้น และสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน อะไรคือแรงจูงใจของพวกเขา? เป้าหมายและความท้าทายของพวกเขาคืออะไร? ปฏิกิริยาจากรัฐ สังคม และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างไรนับตั้งแต่พวกเขาจุดประกายให้เกิดกระแสการชุมนุมประท้วงขึ้น?

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 11-13.00 . (ตามเวลายุโรป)

จัดโดย Stiftung Asienhaus ร่วมกับ Association of Thai Democrats Without Borders, Thailand Human Rights Campaign UK และ Department of South East Asian Studies of Universität Bonn
สนับสนุนโดย:
Student body initiative of the Institute for Asian and African Studies at Humboldt University Berlin และ student representatives of Thai Studies Hamburg

ลงทะเบียน

กรุณาลงทะเบียนโดยใช้ชื่อ-นามสกุลเต็มของท่าน และชื่อขององค์กร (หากมี): LINK  จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน

หรือสามารถชมการถ่ายทอดสดเป็นภาษาไทยได้ที่ facebook.com/asienhaus

Download:

Schlagworte: Demokratie, Thailand

Corona in Asien: Zivilgesellschaftliche Länderperspektiven